Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

HRAIS

 HRAIS - novi sustav uvoznoga carinjenja robe.

 Carinska uprava Ministarstva financija je danom pristupanja - 1. srpnja ove godine, započela primjenu novog uvoznoga sustava carinjenja robe - HRAIS-a. Navedeni sustav predstavlja potpunu elektroničku komunikaciju između carinske službe i gospodarstvenika, te uvjetuje elektroničko podnošenje uvoznih carinskih deklaracija. U okviru toga sustava predviđena je razmjena elektroničkih poruka u postupku uvoznoga carinjenja robe, što podrazumijeva bezpapirnatno poslovanje u uvozu. Pored novoga načina podnošenja uvoznih deklaracija, u potpunosti je izmijenjen način popunjavanja određenih polja uvozne carinske deklaracije, kao i primjena pojedinih pojednostavnjenih postupaka deklariranja u okviru novoga sustava HRAIS-a.

Sukladno tome, tema ovih seminara je prikaz novog postupka uvoznoga carinjenja robe, načina na koji se vrši komunikacija između carinske službe i gospodarstvenika, načina primjene pojednostavnjenih postupaka, kao i načina popunjavanja određenih polja uvozne carinske deklaracije. Pri tome, biti će istaknute obveze i prava deklaranta odnosno njegovog zastupnika u postupku carinjenja robe, kao i mogućnosti i uvjeta na koji se mogu zahtijevati određeni instituti vezani uz carinjenje robe - izmjena podataka u deklaraciji, poništavanje deklaracije, ispunjavanje uvjeta za puštanje robe i dr.

Svi seminari su besplatni i nisu ograničeni brojem prijava. Potrebno se je samo prijaviti kontakt osobi čija se lista nalazi u privitku zajedno sa rasporedom seminara po gradovima.