Program pomoći subjektima u poslovanju s hranom – sigurnost hrane

Ciljevi projekta - održavanje nivoa informiranosti članica, subjekata u poslovanju s hranom ili hranom za životinje te svih ostalih zainteresiranih strana u prehrambenom lancu o zakonodavnom okviru u području sigurnosti hrane i hrane za životinje - pomoć u razumijevanju i uspostavi zakonodavnih uvjeta za SPH te olakšati uspostavu, provođenje i održavanje sustava sigurnosti hrane temeljenog na načelima HACCP –a - suradnja s nadležnim tijelima i svim ostalim zainteresiranim stranama koje sudjeluju u provođenju zakonodavnih uvjeta u području sigurnosti hrane - proaktivno sudjelovanje u afirmaciji edukacije temeljene na integriranom i multidisciplinarnom pristupu temljenom na analizi opasnosti i procjeni vjerojatnosti pojave rizika u svim fazama procesa proizvodnje, prerade i distribucije hrane i hrane za životinje - jačanje uloge HGK kao partnera u edukacijskim aktivnostima svih zainteresiranih stranama u prehrambenom lancu u području sigurnosti hrane.

Odjel za upravljanje kvalitetom HGK je 2006. godine pokrenuo Program pomoći subjektima u poslovanju s hranom u području sigurnosti hrane namijenjen svim gospodarskim subjektima koji proizvode, prerađuju ili distribuiraju hranu ili hranu za životinje.

S obzirom na odlučnost RH da u što kraćem periodu napreduje na putu prema članstvu u EU bilo je za očekivati kako će razdoblje koje se nalazi pred hrvatskim gospodarstvom koje djeluje u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane, donijeti izazove i poteškoće u razumijevanju novog smijera u strategiji sigurnosti hrane, temeljenoj na novom reformiranom zakonodavstvu EU, već uspostavljenom u zemljama članicama.

Stoga se nametnula potreba informiranja svih subjekata u prehrambenom lancu  o predstojećim promjenama koje donosi pravna stečevina Europske unije ( „acquis communautaire“ - Poglavlje 12 ) u području sigurnosti hrane, kao i sam proces usklađivanja i prilagodbe nacionalnog zakondavstva u periodu pripreme  RH za  pristupanje u punopravno članstvo EU.

Program je namijenjen svim subjektima u poslovanju s hranom koji proizvode, prerađuju, distribuiraju hranu i/ili hranu za životinje, te na bilo koji drugi način sudjeluju u provođenju zakonodavnih uvjeta u području sigurnosti hrane unutar cijelog prehrambenog lanca.

Program se realizira putem besplatnih seminara, predavanja, radionica temeljem iskazanog intersa članica, županijskih komora, sektora HGK, strukovnih udruženja, grupacija ili zajednica organiziranih unutar HGK kao i na pojedinačne direkne zahtjeve članice HGK.

Besplatne edukacijske aktivnosti provodi Odjel za upravljanje kvalitetom samostalno ili u suradnji sa županijskim komorama, sektorima HGK te u suradnji sa nadležnim tijelima RH za područje sigurnosti hrane, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom zdravlja, akademskom zajednicom, a prema iskazanoj potrebi u suradnji sa drugim zainteresiranim stranama, vezano uz specifičnosti edukacijskih cjelina.

Teme edukacijskih aktivnosti obuhvaćaju zakonodavstvo u području sigurnosti hrane, njegovu uspostavu, provođenje i kontrolu učinkovitosti, promovirajući integrirani i multidisciplinarni pristup u provođenju analize opasnosti i uspostavi KKT (HACCP), istovremeno uzimajući u obzir procjenu vjerojatnosti štetnog učinka na zdravlje ljudi, koristeći se znanstvenim mišljenjima i preporukama relevantnih tijela i institucija.

Odjel za upravljanje kvalitetom je u okviru Programa proveo sustavnu edukaciju predstavnika ŽK i sektora HGK ( za područja trgovine hranom, ugostiteljskih usluga u turizmu i prehrambene industrije ), koji čine sastavnicu provođenja Programa za područje zakonodavnog okvira sigurnosti hrane u cijelom prehrambenom lancu.

Kontakti

  • Odjel za upravljanje kvalitetom Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: kvaliteta@hgk.hr Tel: +385 1 456 1551 Fax: +385 1 456 1614 voditelj: Nevenka Gašparac administrativni tajnik: Tanja Tomić
  • Odjel za upravljanje kvalitetom Tel: 01/456-1551 Email: kvaliteta@hgk.hr