HACCP-radionica za voditelje HACCP-tima

Pixabay.com
Vrijeme održavanja: 19.10.2017. - 20.10.2017.   /   Rok prijave: 15.10.2017.
Odjel za upravljanje kvalitetom Hrvatske gospodarske komore u sklopu Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom organizira besplatnu dvodnevnu HACCP-radionicu koje će se održavati 19. i 20. listopada 2017. od 10 do 16 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2 u Zagrebu.

Na radionici će sudionicima biti predstavljeni zakonodavni uvjeti u području sigurnosti hrane i objašnjene obaveze subjekata u poslovanju s hranom. U praktičnom će dijelu sudionici biti upoznati s načinima udovoljavanja zakonodavnim uvjetima, praktičnim primjerima iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na načelima HACCP-a.

HACCP-radionica je besplatna, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP-tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao obavezu prema Zakonu o hrani te svima zainteresiranima koji na bilo koji način rade u sustavu sigurnosti hrane u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane.

Rad se odvija u manjim grupama pa će, prema potrebi, nakon popunjenja ovih grupa svi prijavljeni biti obaviješteni o datumu održavanja sljedeće HACCP-radionice.

Voditelj HACCP radionice je mr. sc. Nevenka Gašparac, dr. med. vet.

HACCP (engl. Hazard Analysis and Critical Control Point) sustavni je preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane. Zadatak HACCP-a je pronalaženje i analiza opasnosti i utvrđivanje preventivnih mjera kojima se rizik nastanka potencijalno opasne hrane za ljudsko zdravlje svodi na minimum ili potpuno uklanja.

HACCP je alat koji pomaže proizvođačima hrane pri identifikaciji, procjeni i kontroli opasnosti koje mogu biti povezane s određenim proizvodom ili cijelom proizvodnom linijom. Nastao je na temelju razvojnog programa sigurnosti hrane za astronaute tijekom 1970-ih godina u američkoj prehrambenoj kompaniji Pillsbury.

 Sve informacije možete dobiti u Odjelu za upravljanje kvalitetom na broj telefona 01/ 4561-551.

 Prijavite se online-prijavnicom:

Kontakti

  • Odjel za upravljanje kvalitetom Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: kvaliteta@hgk.hr Tel: +385 1 456 1551 Fax: +385 1 456 1614 voditelj: Nevenka Gašparac administrativni tajnik: Tanja Tomić
  • Odjel za upravljanje kvalitetom Tel: 01/456-1551 Email: kvaliteta@hgk.hr