Održana konferencija Nove generacije tahografa i EU – istina i zablude

Smart tahograf - istina i zablude

Hrvatska gospodarska komora i tvrtka Tahograf d. o. o., u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, organizirali su 23. ožujka konferenciju Nove generacije tahografa i EU – istina i zablude radi što bolje informiranosti i edukacije članica te posljedičnog povećanja konkurentnosti na tržištu EU, odnosno podizanja sigurnosti cestovnog prometa. Predavači su bili Zoran Kalauz i Denis Špac, Tahograf i Ivan Kesić, MMPI.

Poslodavci i vozači se tijekom profesionalnog rada susreću s mnogim pitanjima o obvezama poslodavca, odgovornosti za rad vozača i njihovu poštovanju propisa, vođenja evidencije rada i odmora vozača te o ispravnom korištenju tahografa i tahografskih listića. S obzirom na izmjene zakonske regulative EU o toj temu, na konferenciji su dane sve potrebne kvalitetne, pravovremene i točne informacije.

U nastavku se nalaze prezentacije o Uredbi EU, smart tahografu i međunarodnoj suradnji i aktivnostima MMPI-a.

- Zakonodavstvo EU

- Smart tahograf

- Međunarodna suradnja

 

Kontakti

  • Ljubica Herceg samostalni savjetnik Tel: +385 1 4606 783 Email: lherceg@hgk.hr