Nepromijenjeni trendovi u robnoj razmjeni

Prvi podatci o kretanju robne razmjene nemaju puni obuhvat za posljednji promatrani mjesec pa se redovito razlikuju od privremenih, ali su ipak relativno dobar pokazatelj trendova prisutnih u robnoj razmjeni.

Sudeći prema prvim rezultatima, za razdoblje od siječnja do listopada, trendovi u kretanju izvoza i uvoza bitnije se ne mijenjaju. Naime, prvi rezultati pokazuju da su godišnje stope rasta izvoza i uvoza ostale relativno niske, oko 3,5%, s vjerojatno nešto većom dinamikom rasta uvoza od izvoza. Takva razlika u stopama, uz i dalje znatno veću vrijednost uvoza od izvoza, uzrokuje rast robnog deficita u odnosu na prošlu godinu. Kako su još nepoznati samo rezultati robne razmjene za studeni i prosinac, nije vjerojatno da će do kraja godine biti ostvaren bitno drukčiji rezultat u kretanju izvoza i uvoza, tako da će nakon kratkotrajnog pada u 2014. Hrvatska i dalje ostvarivati minus u robnoj razmjeni s inozemstvom.