Vlada RH potvrdila povjerenje sudištu i Centru za mirenje HGK
06.07.2012
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijela Odluku o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska, kao i Odluku o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu trgovačko društvo u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osoba s javim ovlastima. Razlog donošenja ovih Odluka je racionalno trošenje sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, izbjegavanje nastanka sporova i rasterećenje sudova u građanskopravnim predmetima. Preporuka je da se sporovi prvenstveno rješavaju mirenjem, izvansudskim nagodbama i u postupku arbitraže na Stalnom arbitražnom sudu Hrvatske gospodarske komore. Ova preporuka Vlade Republike Hrvatske  je izraz povjerenja prema Stalnom arbitražnom sudištu i Centru za mirenje što je zapravo potvrđeno nizom sporova koji su proteklih godina riješeni pred Sudištem i Centrom za mirenje HGK. Država, time što pristaje na mirenje ili arbitražu pred Stalnim arbitražnim sudištem HGK  pokazuje svoju spremnost na brzo rješavanje sporova i podmirenje svojih obveza prema vjerovnicima kad se one utvrde u arbitražnom postupku ili postupku mirenja. Vlada Republike Hrvatske je posebnom Odlukom osnovala Povjerenstvo za poticanje alternativnog rješavanja sporova, kao savjetodavno tijelo i donijela protokol o načinu njegova postupanja.  U Hrvatskoj gospodarskoj komori pozdravljamo donošenje ovih Odluka jer smatramo da će to pridonijeti smanjivanju nelikvidnosti i omogućiti gospodarskim subjektima da puno brže u slučaju pozitivnog  ishoda spora, ostvare svoja prava.  Naime, u ovom trenutiku u tijeku je 87 arbitražnih postupaka između gospodarskih subjekata od čega je u 34 postupka jedna strana iz javnog sektora.U Centru za mirenje trenutno je  u tijeku 8 postupaka mirenja između gospodarskih subjekata od čega je u jednom postupku jedna stranka iz javnog sektora    
Kategorija: