Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu R.H
09.07.2012
REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM Zagreb, I. Lučića 6 Na  temelju odluka Upravnog vijeća Agencije za upravljanje državnom imovinom od 23. studenog 2011. godine i 1. prosinca 2011. godine te odluka ravnatelja od 31. kolovoza 2011. godine, 16. prosinca 2011. godine, 19. siječnja 2012. godine, 27. siječnja 2012. godine, 8. veljače 2012., 6. ožujka 2012. godine,15. ožujka 2012. godine i 12. travnja 2012. godine Agencija za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu AUDIO) objavljuje: JAVNI  POZIV  ZA  PODNOŠENJE  PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1. Dva stana u na Trešnjevci, Nova cesta 62, Grad Zagreb OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 4918/15 u tijelu II Obiteljska stambena zgrada u Novoj cesti br. 62, upisana u zk.ul. br. 6176, k.o. Grad Zagreb, se sastiji od stana u prizemlju površine 28,55 m2 označen kao zk. tijelo II - 1. ETAŽA 0/0 i stana u suterenu površine 28,43 m2 označen kao zk. tijelo II - 2. ETAŽA 0/0, koji su dijelovi neodvojivo povezani sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji su jednako veliki kao i njihovi suvlasnički dijelovi. POČETNA CIJENA PONUDE:  338.930,41 kn JAMČEVINA: 33.893,04 kn 2. Poslovni prostor u Varaždinu, Kukuljevićeva 21, Varaždinska županija OPIS: Nekretnina oznake k.č.br. 1418 upisana u z.k.ul. 6086 k.o. Varaždin, sastoji se od poslovnog prostora u uličnom prizemlju ukupne površine 111,00 m2, dvorišne gospodarske zgrade ukupne površine 78,00 m2, podruma ispod dvorišne gospodarske zgrade ukupne površine 37,00 m2 i potkrovlja površine 242,00 m2. POČETNA CIJENA PONUDE: 1.349.041,18 kn JAMČEVINA: 67.452,06 kn 3. Poslovni prostor u Varaždinu, Andrije Kačića Miošića 4, Varaždinska županija OPIS: Nekretnina oznake z.k.č.br. 1775, upisana u p.l. 3043 zemljišne knjige u osnivanju za k.o. Varaždin, u naravi prazan poslovni prostor u dvorišnom prizemlju zgrade u Varaždinu, Andrije Kačića Miošića 4, ukupne površine 32,40 m2. POČETNA CIJENA PONUDE: 61.984,84  kn JAMČEVINA: 6.198,48 kn 4. Građevinsko zemljište u Zadru, Zadarska županija OPIS: Nekretnina označena kao zkč.br. 1873/34, šuma, površine 1318 m3, upisana u zk.ul. 2810, k.o. Diklo, u naravi građevinsko zemljište, nalazi se  unutar izgrađenog dijela građevinskog područja, izvan ZOP-a 1000 m, unutar zone gospodarske namjene-poslovne, pretežito trgovačke. POČETNA CIJENA PONUDE: 2.161.098,00 kn JAMČEVINA: 108.054,90 kn 5. Građevinsko zemljište u k.o. Nadin, Zadarska županija OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 455/1, pašnjak, površine 31.314 m², upisane u zk.ul.br. 531 k.o. Nadin, u dijelu površine od 1.000 m²,  koja je provedbom parcelacijskog elaborata dobila oznaku k.č.br. 455/11, pašnjak, površine 1.000 m2, upisane u zk.ul.br. 531 k.o. Nadin, u naravi je građevinsko zemljište. POČETNA CIJENA PONUDE: 46.500,00 kn JAMČEVINA: 4.650,00 kn 6. Građevinsko zemljište u Kapeli Ravenskoj, Koprivničko-križevačka županija OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.519/12, pašnjak u Kapeli, površine 343 čhv, k.č.br. 519/13, pašnjak u Kapeli, površine 286 čhv, kč.br. 519/14, pašnjak u Kapeli, površine 350 čhv, ukupne površine 979 čhv, upisane u zk.ul.br. 2271, k.o. Gregurovec nalaze se unutar granica građevinskog područja naselja Kapela Ravenska na površini za razvoj i uređenje naselja, odnosno građevinskog područja naselja-neizgrađeni dio. POČETNA CIJENA PONUDE: 78.188,40 kn JAMČEVINA: 7.818,84 kn 7. Poslovni prostor u Rijeci, Križanićeva 7c, Primorsko goranska županija OPIS: Nekretnina na k.č.br. 2173, upisana u z.k.ul. 27 k.o. Trsat-Sušak, u naravi prazan poslovni prostor u Rijeci, Križanićeva 7c, u uličnom prizemlju i katu površine 117,00 m2. POČETNA CIJENA PONUDE: 832.791,00 kn JAMČEVINA: 83.279,10 kn 8. Nekretnina u k.o. Brod na Kupi, Primorsko goranska županija OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 86 kuća br. 23, gospodarska zgrada  i dvorište, površine 97 čhv upisana u zk.ul. 1095 k.o. Brod na Kupi. POČETNA CIJENA PONUDE: 357.029,50 kn JAMČEVINA: 35.702,95 kn 9. Građevinsko zemljište u k.o. Zmajevac, Osječko baranjska županija OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 622 šuma Vašarište, površine 8098 m², upisana u zk.ul.br. 1284 k.o. Zmajevac I., u naravi građevinsko zemljište. POČETNA CIJENA:  119.700,60 kn JAMČEVINA: 11.970,06 kn 10. Građevinsko zemljište u k.o. Petrinja, Sisačko Moslavačka županija OPIS: Nekretnina označenu kao zk.č.br. 4745/4 (katastarske oznake 3150/2), upisana kao oranica u mrzlom polju površine 565 m2 u zk.ul.br. 1145, k.o. Petrinja, u naravi građevinsko zemljište. POČETNA CIJENA PONUDE: 46.500,00 kn JAMČEVINA: 4.650,00 kn 11. Građevinsko zemljište u k.o. Vinovo Gornje, Šibensko-kninska županija OPIS: Nekretnina je označena kao k.č. br. 190/2 pašnjak površine 649 m2 upisana u zk.ul. br.180, k.o. Gornje Vinovo, naravi građevinsko zemljište. POČETNA CIJENA PONUDE: 11.582,90 kn JAMČEVINA: 1.158,29 kn Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.audio.hr i www.hgk.hr.
Kategorija: Press