Hrvatska je prednost u tome što nema problema s carinom – Marco Polo II Info dan
04.07.2012
„Hrvatska treba iskoristiti svoj geografski položaj u središnjoj Europi radi većeg korištenja sredstava iz programa Marco Polo II“, naglasila je Michela Cariglia, voditeljica europskog i međunarodnog tima za izradu projekta, govoreći o uspješnim primjerima iz prakse korištenja programa Marco Polo II, kao i o novitetima u ovogodišnjem natječaju Europske komisije, koji je otvoren 20. lipnja, a trajat će do 21. rujna. Zainteresirani su hrvatski gospodarstvenici na Marco Polo II Info danu održanom 4. srpnja u Vijećnici HGK mogli čuti o svim potrebnim uvjetima za sudjelovanje u natječaju. Marco Polo II je program Europske unije namijenjen sufinanciranju troškova prijevoza tereta bilo da se radi o tvrtkama u privatnom ili državnom vlasništvu. Najčešći su korisnici prijevoznici iz svih grana prijevoza (osim zračnog), špediteri, brodari, luke, proizvođači itd. Ciljevi su programa smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama EU i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitosti i održivosti prometnog sustava, istaknuo je Dražen Žgaljić, voditelj Klastera intermodalnog prijevoza. Program podupire projekte na međunarodnim prometnim dionicama. Projekte mogu prijavljivati pravne osobe registrirane u državama članicama programa (zemlje EU, Norveška, Island, Lihtenštajn i Hrvatska), samostalno ili u konzorciju sastavljenom od dva ili više subjekata. Iz proračuna programa financira se između 35 posto i 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o aktivnosti. U razdoblju od 2007. do 2013. godine putem programa Marco Polo raspoloživo je ukupno 450 milijuna eura. Ovogodišnji je proračun 64,4 milijuna eura i na razini je prošle godine. Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici programa Marco Polo i u Službenom listu EU. Kako bi projekti dobili subvenciju, moraju biti tržišno održivi, najkasnije do završetka razdoblja subvencioniranog iz programa Marco Polo. Podnositelji moraju dostaviti  vjerodostojan poslovni plan te dokazati financijsku održivost i stručne sposobnosti konzorcija. Važnost kriterija financijske sposobnosti istaknula je i Michela Cariglia, napomenuvši kako je važno imati snažno partnerstvo te suradnju u razvijanju projekta, kao i jasan i vjerodostojan poslovni plan. Hrvatski sudionici u natječaju trebaju pred Europskom komisijom imati više povjerenja u same sebe, smatra Cariglia te napominje kako je hrvatska prednost i u tome što nema problema s carinom. U kontekstu programa Marco Polo II Hrvatska treba više koristiti plovne prometne pravce rijeke Save i Dunava, kao i jače se povezati s pomorskim lukama na Sredozemlju, kazala je Cariglia. U programu Marco Polo II pet je vrsta aktivnosti - aktivnosti izmjene modaliteta transporta, katalizatorske aktivnosti, tzv. „pomorske prometnice“, izbjegavanje cestovnoga preopterećenja te zajedničke obrazovne aktivnosti. U prve četiri aktivnosti važno je istaknuti kao uvjet obvezan izostanak utjecaja na konkurenciju te održivost servisa po isteku financiranja, dok je kod obrazovne aktivnosti uvjet i distribucija rezultata, kazao je Žgaljić. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture s Klasterom intermodalnog prijevoza sklopilo je ugovor u vezi s programom Marco Polo II te nastoji poticati sudjelovanje u natječaju radi što većega korištenja sredstava iz tog programa, istaknuo je Igor Radić iz Uprave za pomorstvo Ministarstva  pomorstva, prometa i infrastrukture. Do sada su u programu Marco Polo II podnesena dva projektna prijedloga te tri prijedloga u području obrazovanja, a samo je jedan projekt odobren za sufinanciranje. Razlog je slaboga korištenja programa u Hrvatskoj nedovoljno poznavanje programa ali i strah od komunikacije u vezi s projektom jer je postupak odabira rigorozan i svake se godine odbija velik broj kandidata. Hrvatska je lani platila članarinu za sudjelovanje u programu od 195.000 eura, a ove godine članarina iznosi 206.000 eura, rekao je  Radić.        
Kategorija: Press