Najnoviji Pravilnik o porezu na dohodak i popunjavanje Obrasca JOPPD - seminar u ŽK Split

Vrijeme održavanja: 27.02.2017.

U ponedjeljak, 27. veljače, u 9 sati i 30 minuta, u Županijskoj komori Split, TEB poslovno savjetovanje održat će seminar Najnoviji Pravilnik o porezu na dohodak i popunjavanje Obrasca JOPPD. Predavanja će držati Dražen Opalić iz Središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija i TEB-ovi savjetnici.

Na seminaru će biti riječi o novostima propisanima novim Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17) i o plaćama: obračunavanje predujma poreza, umanjenje predujma za određene porezne obveznike, neisplata plaće i naknadna isplata plaće – JOPPD, osobni odbitci i kako ih ostvariti, osobni odbitak pri raskidu radnog odnosa, kada se primjenjuje raspodjela osobnog odbitka.

Govorit će se i o neoporezivim primicima, o drugom dohodku u tuzemstvu i iz inozemstva, o članovima Uprave (kada se plaća doprinos po rješenju PU, obveza doprinosa kada su zaposleni u istom poduzeću u kojem su članovi uprave, koje su obveze kada je član uprave osiguran na temelju druge osnove, odricanje od plaće, kako iskazati obveze u obrascu JOPPD).

Bit će riječi i o Obrascu JOPPD (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja), o radnicima izaslanim na rad u inozemstvo i izaslanim u RH te o novom Obrascu INO-DOH (Izvješće o ostvarenom inozemnom dobitku) za koje se dohotke podnosi, tko ga podnosi i kada te koji je sadržaj obrasca i način popunjavanja.

Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 650 kuna (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istoga trgovačkog društva plaća naknadu u iznosu od 600 kuna (s PDV-om).

Više informacija i prijavu možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.