Gospodarski profil

HGK-Komora Zagreb ima oko 40 tisuća članica, a svojom djelatnošću obuhvaća gospodarstvo dviju teritorijalno bliskih županija – Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, smještenih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pri čemu Grad Zagreb zauzima površinu od 641 km2 s ukupno 790.017 stanovnika, dok se Zagrebačka županija proteže na 3.060 km2 površine na kojoj živi 317.606 stanovnika. Zajedno te dvije županije čine šire metropolsko područje odnosno regiju s 1.107.623 stanovnika (25,8% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske) sa snažnim primarnim i sekundarnim sektorom gospodarstva, financijskim kapacitetima i razvijenom poduzetničkom infrastrukturom.
Na području Komore Zagreb ostvaruje se 39% hrvatskog bruto domaćeg proizvoda, s udjelom Grada Zagreba od 33,4% i Zagrebačke županije od 5,6%. To je područje na kojem je koncentrirano oko 40% registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) u Hrvatskoj odnosno 41,2% aktivnih trgovačkih društava (Grad Zagreb 34,8%; Zagrebačka županija 6,4%) te oko 25% obrta. O opsegu poslovnih aktivnosti govori i zajednički udio tih dviju županija od 59,0% u ukupnom prihodu hrvatskoga poduzetništva, od čega se 52,8% odnosi na Grad Zagreb, a 6,2% na Zagrebačku županiju. Visoku koncentraciju ukupnih poslovnih aktivnosti vezanih uz područje tih dviju županija čije gospodarstvo pokriva Komora Zagreb, potvrđuju i sljedeći pokazatelji:
• 38,9% svih hrvatskih poduzetnika (32,9% Grad Zagreb i 6,0% Zagrebačka županija);
• 45,4% ukupno zaposlenih u poduzetništvu Hrvatske;
• 59,1% ukupno ostvarene dobiti poduzetnika Hrvatske;
• 57,6% ukupnih investicija hrvatskih poduzetnika.
Gledajući područje Komore Zagreb kao gospodarsku cjelinu, od ukupnog broja poduzetnika 75,5% njih koncentrirano je u pet djelatnosti: trgovina (27,4%), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (20,6%), prerađivačka industrija (10,4%), građevinarstvo (9,7%) te djelatnosti informacija i komunikacija (7,4%).
Od ukupnog broja zaposlenih u poduzetništvu na području Komore Zagreb, 52% njih radi u tzv. tradicionalnim sektorima – trgovini, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu, u kojima se ostvaruje i 65,3% ukupnoga prihoda poduzetništva Grada Zagreba i Zagrebačke županije.  Gleda li se struktura ukupnoga prihoda na Hrvatske prema djelatnostima, na području Komore Zagreb ostvaruje se 68,4% prihoda hrvatske trgovine, 47,9% ukupnih prihoda hrvatske prerađivačke industrije te 47,1% ukupnih prihoda hrvatskoga građevinarstva. Komora Zagreb je kroz svoje aktivnosti koncentrirana na razvojne prioritete i unapređenje tih djelatnosti, ali i gospodarstva u cjelini, stavljajući naglasak na optimalan odnos između proizvodnog i uslužnog sektora, poticanje svih oblika poduzetništva, investicija, izvoza, te na efikasno korištenje domaćih resursa kao preduvjeta bržeg zapošljavanja. Njezin rad se u tom pogledu temelji na partnerstvu sa članicama te lokalnom i državnom administracijom, a otvorena je za sve inicijative koje će pridonijeti da bude kvalitetan partner i potpora gospodarstvu.

Contacts

  • Komora Zagreb Adresa: Draškovićeva 45 10 000 Zagreb Email: hgkzg@hgk.hr Tel: +385 1 460 6777 Fax: +385 1 460 6813 Fax 1: +385 1 460 6803 predsjednik: dr. sc. Zlatan Fröhlich direktor: Mladen Stević
  • Komora Zagreb Tel: +385 1 460 6777 Email: hgkzg@hgk.hr