Kako dobiti ATA karnet u Puli?

www.pixabay.com

U ŽK Pula se mogu preuzeti obrasci, no ovlaštenje za ovjeravanje ATA karneta ima ŽK Rijeka. Budući da se ATA karnet koristi za privremeni uvoz robe u stranu zemlju, korisnici ovog dokumenta moraju voditi računa o tome da će se roba morati ponovno izvoziti / uvoziti u jednakom obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno uvezena/izvezena.

Kontakti

  • Gordana Klančić-Sorić Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 114 Email: gklancic@hgk.hr