Javni komisionari

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona organizacija i provedba poslova javnog komisionara u nadležnosti je Hrvatske gospodarske komore.

Člankom 153. Ovršnog zakona, Hrvatskoj gospodarskoj komori je ostavljena mogućnost neposredne provedbe poslova javnog komisionara ili organizacije istog na način da uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta raspiše javni natječaj za odabir javnog komisionara.

Slijedom odluke da se isti organizira prethodno navedenim načinom, osnovan je Odjel za organizaciju poslova javnog komisionara unutar Sektora za trgovinu HGK i formirano je Povjerenstvo za odabir javnog komisionara, sastavljeno od predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva pravosuđa.

Prvog listopada 2011. godine Odjel za organizaciju poslova javnog komisionara preseljen je iz Sektora trgovine u Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize - Odjel za poslovne informacije te nastavlja s dosadašnjim radom u okviru istog.

 

Zakonska regulativa i propisi

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (NN 13/06)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (NN 38/11)

Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti (NN 115/12)

Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti (NN 115/12)

Odluka o naknadama za usluge Hrvatske gospodarske komore u vezi s organizacijom i provedbom poslova javnog komisionara (NN 66/06)

 

Popis trenutno aktivnih javnih komisionara moguće je naći na dnu ove stranice, u izborniku s lijeve strane.

Contacts