Održan 30. Info-dan HBOR-a u ŽK Slavonski Brod

ŽK Slavonski Brod
Vrijeme održavanja: 08.06.2017.

U Županijskoj komori Slavonski Brod Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održala je 8. lipnja 30. Info-dan. Radi što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak, voditelj Područnog ureda za Slavoniju i Baranju – Sektor kreditiranja Boris Čagalj individualno je razgovarao s poduzetnicima zainteresiranima za uporabu HBOR-ovih programa.

Na Info-danu su održana četiri individualna sastanaka s poduzetnicima koji su predstavili svoje potrebe. Većina poduzetnika zanimala se za financiranje novih projekta u malom i srednjem poduzetništvu. Osim investicijskih kredita, poduzetnici su se zanimali i za programe kreditiranja obrtnih sredstava te ulaganja u opremu.

Kontakti

  • Maja Balen Mušija stručni suradnik Tel: +385 35 448 583 Email: mbalen@hgk.hr