Incoterms 2010: Revidirana pravila za upotrebu u međunarodnoj trgovini

ICC Hrvatska

Incoterms® 2010: Revidirana pravila za upotrebu u međunarodnoj trgovini, hrvatsko-englesko izdanje, 2010.

Cijena:

  • 300 kuna
  • 240 kuna za članice ICC-a Hrvatska
  • 40 eura za inozemstvo
  • 10% popusta za narudžbu dvaju ili više primjeraka po jednoj narudžbi   

Nezaobilazna sastavnica kupoprodajnih ugovora

Pravila Incoterms određuju dužnosti kupaca i prodavatelja za isporuku robe, na temelju ugovora o kupoprodaji. Nova revidirana Incoterms 2010 pravila uključila su neke nove trendove u globalnoj trgovini poput sigurnosti tereta, povećane upotrebe elektroničke komunikacije u svakodnevnom poslovanju i smjernice za upotrebu ispravnih Incoterms 2010 pravila. Za više informacija o novim pravilima Incoterms 2010 posjetite stranicu Međunarodne trgovačke komore www.incoterms.com.

ICC Hrvatska izdaje prijevode na hrvatskom jeziku te dvojezična hrvatsko-engleska izdanja publikacija ICC-a.

Publikacije možete naručiti putem e-adrese icc@hgk.hr atomulic@hgk.hr ili putem narudžbenice, a možete ih i izravno kupiti na blagajni HGK i preuzeti u Tajništvu ICC-a Hrvatska (Rooseveltov trg 2, 2.kat, soba 204). 

Strana izdanja publikacija ICC-a možete pogledati na stranicama ICC-a te naručiti putem Nacionalnog odbora ICC-a Hrvatska.

Narudžbenicu za ICC-eve publikacije možete učitati OVDJE.