HGK pojednostavljuje arbitražne postupke

HGK
Skupština HGK

„Nastojimo smanjiti prihode od članarina i povećati udio vlastitih prihoda te koristiti što više novca iz europskog proračuna. Doprinose smo već ukinuli“, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović na petoj sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore 11. svibnja.

Predstavnik tvrtke BDO Croatia Zdenko Balen predstavio je revizorski financijski izvještaj za 2016. godinu, u kojem je istaknuo kako priloženi godišnji financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2016. prikazuju istinit i fer prikaz financijskog položaja i poslovanja, u skladu s trenutnim zakonodavnim okvirom. Burilović je dodao da HGK očekuje izvještaj državne revizije te da na sljedećoj sjednici pokaže novu razinu transparentnost i odgovornog poslovanja.

„Prema izvješću Nadzornog odbora o nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja Hrvatske gospodarske komore za 2016. godinu, koje je na Skupštini prihvaćeno, ostvareni su prihodi od 167,4 milijuna kuna, dok rashodi iznose 163 milijuna kuna, a vrijednost imovine malo više od 307,6 milijuna kuna“, rekao je predsjednik Nadzornog odbora HGK Goran Blagojević tijekom izlaganja. Burilović je dodao da imovina nije opterećena i da nema kredita.

Tijekom prezentacije izvješća o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2016. godinu rečeno je da su ukupni realizirani prihodi 2016. ostvareni prihodom od članarina, prihodima od prodaje dugotrajne materijalne imovine te prihodima od EU projekata. „HGK je u 2016. godini organizirala 147 izaslanstava, od toga 47 u inozemstvu, u kojima je sudjelovalo 1 890 sudionika te 640 edukacija za izobrazbu članica, na kojima je ukupno sudjelovalo nešto više od 25 tisuća polaznika“, naglasio je Burilović, dodavši da je u istoj godini upućeno skoro 400 pisanih mišljenja, prijedloga, stajališta i inicijativa kreatorima ekonomske politike kako bi se utjecalo na donošenje zakonodavnih okvira, a kako se putem 49 međunarodnih udruženja zastupalo interese članica te utjecalo na kreiranje EU i izvaneuropskih politika. „Ove godine slavimo 20 godina akcije Kupujmo hrvatsko te 160 godina postojanja institucije“, dodao je Burilović.

U skladu s preporukom Državnog ureda za reviziju, sve nekretnine koje se ne koriste u osnovnu svrhu djelatnosti Komore stavljene su u plan prodaje nekretnina. Odlukom na Skupštini u prodaju je stavljena nekretnina na Novoj cesti.

Tijekom Skupštine također je prihvaćen i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži Stalnoga arbitražnog sudišta HGK, kojim se postupak arbitraže pojednostavljuje, i to uređenjem funkcije potpredsjednika Sudišta kao ovlaštenika imenovanja. „Time se arbitražni postupak još više nastoji promicati i približiti kao povoljniji i brži način rješavanja sporova“, dodao je Burilović.

Skupština je, između ostalog, odobrila suglasnost za provedbu projekta EEN-SSBI-CRO. „Za 2017. i 2018. godinu planiran je ukupni budžet od 1,2 milijuna eura za cijeli konzorcij, a Europska komisija sufinancira projekt u iznosu od 58 posto", istaknuo je Burilović. Na Skupštini su također objavljene presude Suda časti pri HGK.

Na kraju Skupštine Burilović se osvrnuo na otvaranje sedam novih predstavništva i nedavno dogovoreni sporazum s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova o slanju predstavnika HGK u hrvatska diplomatsko-konzularna predstavništva kako bi se maksimalno pomoglo tvrtkama u internacionalizaciji poslovanja, a s druge strane racionalizirali troškovi. Istaknuo je važnost trenutne situacije u vezi s Agrokorom, istaknuvši da će biti potrebna dodatna financijska sredstva za stabilizaciju za koju je previđeno 15 mjeseci. „Zaposlenicima i malim dobavljačima već se isplaćuju potraživanja, a dodatnim sredstvima treba se osigurati isplata i ostalih subjekata“, naglasio je Burilović.