Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
Poljoprivreda, preh. industrija i ribarstvo

Poljoprivreda Splitsko-dalmatinske županije izrazito je heterogena, kako u svojim proizvodnim mogućnostima, tako i po stupnju razvijenosti.

Prostor je karakteriziran trima specifično različitim područjima; otočnim, priobalnim i zagorskim, koji pružaju veliku raznolikost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

S toplog mediteranskog podneblja ove županije već stoljećima stižu masline i maslinovo ulje, smokve, grožđe, vino i rakija, prošek, agrumi, bajami, rogač, višnja, maraska, kaštelanska i tugarska trešnja, pršut, janjad i kozlići, sir, ljekovito bilje i čajevi (kadulja, vrijesak, ružmarin, lovor, lavanda, smilje i dr.), rano povrće i voće odabranih vrsta i visoke kvalitete, med i prerađevine od meda, te vrlo kvalitetna i raznovrsna morska riba, školjkaši, pa i slatkovodna riba i rakovi.

U zaobalnom dijelu Županije vodeće kulture su pšenica, ječam,  kukuruz, krumpir, kupusnjače, dok u posljednje vrijeme primat preuzima intenzivan uzgoj voćarskih kultura, posebno uzgoj jabuka, bresaka, jagoda, oraha i bajama u plodnom Sinjskom, Vrličkom i Vrgoračkom polju.

Ukupne poljoprivredne površine u Županiji iznose 237.288 ha, a oranice, voćnjaci, vinogradi i livade zauzimaju 36.599 ha.

Obradive površine, u ukupnim poljoprivrednim površinama čine svega 15,2 %, dok je na razini države taj odnos 61,6 %.

Osnovna značajka zemljišnog posjeda je vrlo visoka usitnjenost, što je velika prepreka racionalnom korištenju prirodnih potencijala i postizanju visokih prinosa.

U privatnom vlasništvu nalazi se oko 95% obradivog tla kao i stočni fond.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s posjedom do 1 ha čine oko 50% od ukupnog broja gospodarstava.

Veliki morski akvatorij (9.576,40 km2), kao i već izgrađeni kapaciteti u akvakulturi i marikulturi (uzgoj pastrve, uzgoj lubina i komarče te uzgoj tunja za zahtjevno japansko tržište), ovu djelatnost čine posebno značajnom za daljnji gospodarski razvitak Županije zbog izrazitih komparativnih prednosti za široki razvoj marikulture.

Pored tradicionalnog vinogradarstva i vinarstva te maslinarstva i uljarstva, ribarstvo je treća značajna grana održanja života na našim otocima. Ribarstvo uključuje niz međusobno povezanih i međuovisnih djelatnosti; riboprerađivačka industrija te niz pratećih sadržaja poput ribarskih luka, brodogradnje i brodoremonta, tvornice za proizvodnju mreža, ribarskih alata i drugog ribarskog materijala, sabirni i otpremni centri.

Vodeće tvrtke u ovoj djelatnosti su tvornica SARDINA d.d. Postira, ŽUVELA d.o.o Hvar, DRVENIK TUNA d.o.o. Marina, CONEX TRADE d.o.o. Solin, Friškina d.o.o., Split, LUSTRA d.o.o. Milna, EPULUM d.o.o. Starigrad, BEK – PUŠNICA d.o.o. Kaštel Novi, ANCORA COMMERCE d.o.o. Split.

U strukturi stočnog fonda ističe se uzgoj peradi i mliječnih krava pretežno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a uz jaja, mlijeko i meso, proizvodi se i niz mliječnih prerađevina, nadaleko poznati Lećevaćki i Studenački sir. Najveći otkupljivač i prerađivač mlijeka je tvrtka : MILS d.d. Split, a u mesnoj industriji MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. Vrgorac, DALMESSO d.o.o. Klis, VIG IMPEX d.o.o. Solin, MEL Mesnice LOVRIĆ d.o.o. Sinj, pršutane SMJELI d.o.o. Dugopolje, PRŠUT-VOŠTANE d.o.o. Trilj, MIJUKIĆ PROM d.o.o. Runović.

Proizvodnja meda i pčelinjih proizvoda ima dugu tradiciju te uz uzgoj i proizvodnju na obiteljskim gospodarstvima, a tvrtke DALMED d.d. Split i APIDAL d.o.o. Tugare ostvaruju visoku kvalitetu i značajnu proizvodnju.

Županija raspolaže sa značajnim kapacitetima intenzivne proizvodnje u kontroliranim uvjetima koja omogućava ranije dozrijevanje kultura i opskrbu tržišta pa se u staklenicima i plastenicima KAŠTELANSKIH STAKLENIKA d.d. Kaštel Štafilić i niza obiteljskih gospodarstava proizvodi velika količina cvijeća i povrća (karanfil, gerber, ruža, salata, krastavac, rajčica, paprika...).

Vinogradarstvo je tradicionalno kroz cijelu povijest jedna od značajnijih poljoprivrednih djelatnosti na prostoru ove županije, posebno na cijelom otočnom području, u Kaštelima, te na području Imotskog i Vrgorca u zagorskom dijelu županije. Uz DALMACIJAVINO d.d. Split i IMOTU d.d. Imotski, niz je privatnih vinarija koje su svojim visokokvalitetnim vinima prisutne i priznate na međunarodnim vinarskim sajmovima (ZLATAN OTOK d.o.o. Jelsa, PLANČIĆ d.o.o. Svirče, BASTIJANA d.o.o. Svirče, VINARIJA GRABOVAC - PROVIN d.o.o. Donji Proložac..)

Maslinarstvo je sa 5000 maslinara koji uzgajaju 1.800.000 stabala (trećina stabala u Hrvatskoj) na 9.500 ha (36% ukupnih maslinarskih površina) izuzetno veliki gospodarski potencijal i predstavlja vrlo značajnu poljoprivrednu djelatnost poglavito na otocima i većem dijelu priobalja. Posljednih dvadesetak godina interes za obnovom postojećih i sadnja novih maslinika sve je više izražen, kao i prerada u 50-ak novih suvremenih uljara. Maslinova ulja s ovog prostora osvajaju prestižne međunarodne nagrade te se nalaze u svjetskim vodičima maslinovog ulja; uljare BILAJA Marina i ARNERIĆ Supetar, PZ MARINA Marina, PZ SELČANKA Selca.

Uz uspješnu poljoprivrednu proizvodnju razvila se i prehrambeno-prerađivačka industrija s vodećim tvrtkama; TRENTON d.o.o. Split (proizvodnja maslinovog ulja, dimljene ribe, riblje paštete), STELLA CROATICA (nudi vrhunske delicije ponuđene u tridesetak različitih proizvoda grupiranih u kategorije: maslinova ulja, proizvodi sa medom, proizvodi na bazi suhih smokava, badema i naranči), NOVAK Makarska (proizvodnja bezalkoholnih pića), DALMATA Co d.o.o. Split i HERBA DALMATICA d.o.o. Split (proizvodnja jakih alkoholnih pića), OLMA TOPIĆ d.o.o. Makarska (proizvodnja maslinovog ulja i konzerviranih maslina), BOBIS d.o.o. Stobreč, SVAGUŠA PEKARSTVO d.o.o. Split, BIMITA d.o.o. Split i PEKARA BABIĆ d.o.o. Split (proizvodnja svježih i trajnih kolača i slastica), LUXOR d.o.o. Solin (proizvodnja začina i čokolade), TANGAR d.o.o. Kaštel Sućurac i PREMIS d.o.o Makarska (proizvodnja sladoleda i slastica).