Gospodarski profil Međimurske županije u 2015. godini

HGK
Gospodarski profil Međimurske županije publikacija je u kojoj je dan prikaz relevantnih pokazatelja u tom lokalnom gospodarstvu.

Gospodarski je profil godišnja ili višegodišnja publikacija u kojoj je dan prikaz relevantnih pokazatelja u gospodarstvu Međimurske županije, sublimiranih iz izvora poput Državnog zavoda za statistiku, Financijske agencije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ministarstva financija te Hrvatske gospodarske komore, koji obuhvaćaju opće zemljopisne, demografske i upravno-teritorijalne osobine Međimurja, kretanja u ukupnom gospodarstvu županije uspoređena s ukupnim gospodarstvom Republike Hrvatske i drugim županijama te pregled pokazatelja poslovanja najvažnijih gospodarskih djelatnosti.

Gospodarski profil Međimurske županije u 2015. godini

Kontakti

  • Dijana Krnjak direktorica Tel: +385 40 630 051 Email: dkrnjak@hgk.hr
  • Jagoda Horvat Stručna suradnica Tel: +385 40 311 165 Email: jhorvat@hgk.hr