Kontakt
Odjel za makroekeonomske analize
Rooseveltov trg 2,10 000 Zagreb
01/4828-373
01/4828-380
makroekonomija@hgk.hr
Online anketa
Industrijska proizvodnja

U posljednja dva mjeseca 2010. godine bilježio se uzlazni trend industrijske proizvodnje da bi početkom ove godine trend ponovo bio negativan. Odnosno, u siječnju je industrijska proizvodnja bila 5,3% manja od one u siječnju prošle godine. Takva kretanja rezultat su pada u sva tri industrijska područja tj. u rudarstvu i vađenju, prerađivačkoj industriji i opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija. Situacija se nije značajnije promijenila u odnosu na kraj prošle godine izuzev toga što je u opskrbi, po prvi puta nakon osam mjeseci, zabilježen godišnji pad proizvodnje. Prema desezoniranim podacima industrijska je proizvodnja u siječnju bila manja za 6,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Struktura GIG-a pokazuje da se početkom godine kod svih grupacija bilježi pad proizvodnje. Tako je proizvodnja intermedijarnih proizvoda bila manja za 7,9%, energije 3%, kapitalnih proizvoda 0,8%, trajnih proizvoda za široku potrošnju 16,3% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju 3,3%. 

Zalihe gotovih proizvoda u industriji, su istodobno, po prvi puta nakon svibnja 2009. godine, porasle. Odnosno u siječnju su za 4% veće od onih u istom mjesecu prošle godine. Takva kretanja najvećim su dijelom rezultat povećanja zaliha osnovnih farmaceutskih proizvoda do kojeg dolazi (unatoč smanjenoj proizvodnji) između ostalog i zbog smanjene inozemne potražnje za tim proizvodima.

Proizvodnost rada je u industriji u siječnju ove godine bila neznatno manja (-0,1%) u odnosu na isti mjesec prošle godine. Pad proizvodnosti zabilježen je usprkos smanjenju broja zaposlenih čiji je pad u siječnju na godišnjoj razini iznosio 5,2%. Istodobno je prosječna neto plaća u industriji prošle godine realno bila manja za 0,8% u odnosu na onu iz 2009. godine.

Analize Centra za makroekonomske analize