Kontakt
Odjel za makroekeonomske analize
Rooseveltov trg 2,10 000 Zagreb
01/4828-373
01/4828-380
makroekonomija@hgk.hr
Online anketa
Državni proračun

U prva dva mjeseca ove godine ukupni su prihodi državnog proračuna ostvareni u iznosu od 16 milijardi kuna, istodobno su ukupni rashodi iznosili 19 milijardi kuna što je rezultiralo proračunskim manjkom od 3 milijarde kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi su za 169,6 milijuna kuna ili 1,1% manji, istodobno su i rashodi za 754,7 milijuna kuna ili 3,8% manji što je rezultiralo za 585,1 milijun kuna manjim deficitom. Međutim, usporedba s početkom prošle godine ograničenog je dometa jer dio tada ostvarenih prihoda (naplata dugovanja INA-e) i rashoda (isplata pomoći iz prethodne godine) nije bio redovitog karaktera.

 

Ostvarivanje prihoda poslovanja državnog proračuna u prva dva mjeseca pod snažnim je utjecajem smanjenih poreznih prihoda (međugodišnji pad od 2,3%) zbog u krizi ostvarenih lošijih poslovnih rezultata. Stoga je visok međugodišnji pad zabilježen kod prihoda od poreza na dobit (-25,7%) i dohodak (-11,5%), a najviše su smanjeni prihodi od ostalih poreza (-86,6%) zbog ukidanja posebnog poreza na plaće, mirovine i ostale primitke koji je bio u njima sadržan. Značajan međugodišnji pad bilježi se i kod prihoda od trošarina (-9,7%) pod utjecajem smanjenja prihoda od trošarina na naftne derivate, alkohol, pivo i kavu. Nasuprot tome, pad poreznih prihoda, a time i prihoda poslovanja ublažio je relativno visok rast prihoda od PDV-a (za 12,9%) koji je ipak značajnim dijelom rezultat rasta cijena hrane i energenata. Istodobno su prihodi od socijalnih doprinosa porasli za 0,3% prvenstveno zbog njihove bolje naplate u siječnju.

Na rashodnoj strani državnog proračuna, u prva dva mjeseca ove godine u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, povećani su rashodi za naknade zaposlenima (za jedan posto), a visoko su porasli troškovi kamata (za 19,8%) kao posljedica sve većeg i sve skupljeg zaduživanja države. S druge strane, istodobno su smanjeni rashodi za korištenje dobara i usluga (za 12,7%), za pomoći (-28%), za subvencije (-10,9%) te za socijalne naknade (-0,9%). Unutar socijalnih naknada smanjeni su izdaci za sve kategorije, osim za naknade za nezaposlene pri čemu su značajnije smanjeni rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (za 40,2 milijuna kuna), za porodiljne naknade (za 14,4 milijuna kuna), za skrb za branitelje (za 11,4 milijuna kuna) kao i za mirovine (za 7,7 milijuna kuna).

Prateći dokumenti

Analize Centra za makroekonomske analize