Gdje se može dobiti informacija o poduzetničkim kreditima u Sisačko-moslavačkoj županiji?

Sisačko-moslavačka županija i ove je godine objavila Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu „Poduzetnički krediti – 2016". Tekst natječaja, upute za podnošenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Cilj je projekta, u koji je uključeno šest poslovnih banaka, omogućiti povoljne poduzetničke kre­dite u svrhu jačanja konkurentnosti postojećih poduzetnika, zatim potaknuti nove investicije te refinan­cirati nepovoljne kredite iz proteklog razdoblja. Sredstva su namijenjena ulaganju u poslovne objekte, kupnji opreme i zemljišta u svrhu poduzetničke aktivnosti, a čak do 30% sredstava mo­že biti iskorišteno kao obrtna sredstva.

Ukupna su sredstva kreditnog fonda 100 milijuna kuna, a uz subvenciju županije i jedinica lokalne samouprave, konačna kreditna kamata za poduzetnike u proizvodnim djelatnostima spušta se na čak 1%, uz poček od dvije godine i rok otplate do deset godina.

Najniži iznos kredita je 50.000 kuna, a najviši nije određen, nego ovisi o kreditnoj sposobnosti poduzetnika. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2016. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Sisačko-moslavačku županiju, na telefon 044/540-058 ili e-adresu poduzetnistvo@smz.hr, te u ŽK Sisak, na telefon 044/522-583 ili na elektroničku adresu hgksk@hgk.hr.

Kontakti

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr