Nastup na nautičkom sajmu 50 th ANTIQUA YACHT CHARTER SHOWU, ANTIQUA AND BARBUDA

od 04.12.2011 do 10.12.2011

Hrvatska gospodarska komora – Sektor za turizam nastupiti će na nautičkom sajmu „50th Antigua Yacht Charter Showu“, Antigua, 04.-10.12.2011. Na sajmu će biti izloženo 115 luksuznih jahti s profesionalnom posadom namijenjenih za iznajmljivanje. Posjetitelji sajma su uglavnom poslovna publika, odnosno turističke agencije, agenti, mediji, institucije i strukovne udruge. Najavljen je posjet više od 150 turističkih agencija, najmanje dva puta toliko agenata, kao i 23  različite medijske kuće. Hrvatska gospodarska komora – Sektor za turizam održati će 08.12.2011. prezentaciju na temu „Destination: Croatia“ na kojem će se predstaviti ponuda članica Grupacije jahte s profesionalnom posadom pri HGK te općenito Republika Hrvatska i turistička ponuda Republike Hrvatske. Za sve informacije možete se obratiti gosp. Branimiru Mađeru, poslovnom tajniku Grupacije jahte s profesionalom posadom (GJPP) pri HGK,  tel: 01/456-1617, e-mail: bmader@hgk.hr.

 

 

Kontakti
Branimir Mađer
stručni suradnik
Tel: 01/456-1617
bmader@hgk.hr
Lokacija
Antiqua and Barbuda