HR Eko forum – dodijeljena priznanja za doprinos eko tržištu

19.05.2015

„S obzirom na izazove s kojima se gospodarski subjekti svakodnevno suočavaju u poslovanju eko proizvodima, vrlo je važno definirati ciljeve, sagledati moguće smjerove i potencijale razvoja te nalaziti načine povezivanja i dijeljenja iskustava. U ovoj tržišnoj niši posebno je važna konstantna edukacija i suradnja njezinih dionika, stoga je cilj ovog poslovnog foruma bio pružiti pregled aktualnih trendova i sagledati potencijale poslovanja na tržištu organskih proizvoda u Hrvatskoj“, rekla je pomoćnica direktorice Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK  Žaklina Jurišić na HR EKO forumu „Rizici, potencijali i etička dimenzija tržišta eko proizvoda“, koji se održao u četvrtak, 19. svibnja, u HGK, u organizaciji tvrtke Biovega i Hrvatske gospodarske komore.

Također je naglasila kako HGK sustavno izravno i neizravno potiče ekološku poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj jer u današnje vrijeme samo proizvodnja sa što većom dodanom vrijednošću osigurava tržišni uspjeh. Od 2009. godine HGK organizira zajednički nastup naših ekoloških proizvođača na specijaliziranom sajmu u Nürnbergu. Ujedno je u okviru HGK pokrenuta inicijativa za osnivanjem Zajednice ekoloških proizvođača koja će, uz ostalo, promovirati tu djelatnost te sudjelovati u izradi normativnih akata kojima će se regulirati ta poljoprivredna djelatnost.

„Ovaj poljoprivredni segment bilježi iz godine u godinu rast, s obzirom na obrađene površine i opseg proizvodnje te broj proizvođača“, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Vasić te nadodao kako su ekološki proizvođači pioniri u našoj poljoprivredi koji donose novi pogled u shvaćanju te djelatnosti te su posve sigurno njena budućnost. Ministarstvo poljoprivrede podupire te procese, a s takvom praksom nastavit će i dalje. Trenutno u ekološkoj poljoprivredi dominira primarna proizvodnja, a to će vjerojatno znatnije promijeniti mladi proizvođači koje će se sustavno stimulirati.

Zlatko Pejić, direktor Bio-Zrna d. o. o. govorio je o ekološkom uzgoju i mogućim rizicima. Dosadašnji ekonomski, bolje reći industrijski, razvoj osiromašio je prirodne resurse te negativno utjecao na zemljište i atmosferu, što je kulminiralo klimatskim promjenama. Taj tradicionalni gospodarski model nužno je što prije i radikalno transformirati, a ekološka poljoprivreda jedan je od instrumenta realizacije tog cilja. 

„Danas se u svijetu ekološke poljoprivredne površine prostiru na oko 43,1 milijun hektara koje obrađuje dva milijuna ekoloških proizvođača“, kazala je Marija Ševar, viša koordinatorica u Savjetodavnoj službi.  Tržišna vrijednost svjetske ekološke poljoprivredne proizvodnje iznosi 54 milijarde eura. U Hrvatskoj je 2014. godine evidentirano 2250 ekoloških poljoprivrednika a 2002. godine bila su svega dva. U prošloj godini, u Hrvatskoj ekološka poljoprivredna proizvodnja prostirala se na 50.800 hektara, od čega su voćnjaci zauzimali 3.942 hektara, a povrtlarske kulture 350 hektara. U Akcijskom planu razvoja ekološke poljoprivrede RH, za razdoblje 2011. – 2016., zacrtano je da ekološke poljoprivredne površine zauzimaju osam posto ukupnih poljoprivrednih površina. U 2014. godini te površine rasprostirale su se na 3,9 posto ukupnoga poljoprivrednog zemljišta.

Kristijan Mavrek, direktor Kaja Consultinga d. o. o., govorio je o fondovima EU za poljoprivredu i ruralni razvoj za razdoblje 2014. – 2020. Financiranje iz pretpristupnih fondova  EU započelo je sa SAPARD-om 2006. godine. Danas  nam  je na raspolaganju 330 milijuna eura godišnje u sklopu fonda EAFRD. Za dobivanje tih financijskih sredstava nužno je izraditi projekte, a cijeli se taj postupak  može svesti na sljedeće faze: analiza potencijalnih investitora; prikupljanje dokumentacije; izrada poslovnog plana; prijava na natječaj; proces odobrenja projekta; provedba projekta; podnošenje zahtjeva za isplatu; kontrola na terenu prije isplate; isplata sredstava; EX POST kontrola.

„Tradicionalno poslovanje previše je opterećeno rastom, što ima niz negativnih popratnih pojava“, istaknula je Jadranka Boban Pejić, direktorica Biovege d.o.o. Rast ne smije biti glavna i jedina svrha poslovanja te je nužno da ekonomija u potpunosti afirmira i poštuje načela ekologije i etike. Organski su proizvodi jedan od segmenata nove ekonomske filozofije koja nudi drugačija shvaćanja, pri čemu je harmonija s prirodom, odnosno očuvanje prirodnog okoliša, neupitan imperativ.             

Ekološko poslovanje podrazumijeva i visoke etičke standarde te je posebni gost skupa bio  priznati autor Roman Krznarić, savjetnik Ujedinjenih naroda za primjenu empatije i razgovora, s ciljem uspostavljanja društvene promjene. Svojim je izlaganjem naglasio važnost etičkog pristupa poslovanju, kako bi ekološka nastojanja imala svoju cjelovitu posljedicu.

Izlaganja je zaokružila panel-diskusija o kriterijima i zaštiti hrvatskih eko proizvoda, a zatim su prvi put dodijeljena priznanja za dostignuća i doprinos razvoju hrvatskog eko tržišta, i to: Mariju Severu iz tvrtke OPG Sever za poseban doprinos razvoju eko tržišta i eko proizvoda u RH, u području popularizacije ekološke poljoprivrede, Zlati Nanić za predani pionirski rad i poseban doprinos razvoju tržišta eko proizvoda u RH te Mariji Ševar za poseban doprinos razvoju tržišta eko proizvoda u RH u području savjetovanja i edukacije.    

Agenda

Program HR Eko foruma 2015.

8:30 – 9:00 Registracija sudionika

9:00 – 9:15 Otvaranje HR Eko foruma, pozdravni govori

9:15 – 09:45 Ekološki rizici eko poljoprivrede

  • Zlatko Pejić | direktor, Bio-Zrno d.o.o.

09:45– 10:15 Aktualna statistika, akcijski planovi i potencijali

  • Marija Ševar | viša koordinatorica za ekološku poljoprivredu, Savjetodavna služba

10:15 – 10:45  Fondovi EU za poljoprivredu i ruralni razvoj 2014. – 2030.

  • Kristijan Mavrek | direktor, Kaja Consulting d.o.o.

10:45‐11:15 pauza

11:15 ‐11:45 Ekologija, etika, ekonomija – održivi pristup poslovanju

  • Jadranka Boban Pejić | direktorica, Biovega d.o.o.

11:45‐ 12:15 Empatija i budućnost organizacija

  • Roman Krznaric | pisac, savjetnik u UN-u

12:15-13:15 Panel: Kriteriji i jamstva te zaštita HR ekoproizvoda

  • Zlatko Pejić, Marko Sever, Marija Ševar / moderator: Mladen Iličković

13:15‐13:30 Dodjela priznanja

 

Organizatori
Organizator
Tvrtka Biovega i Hrvatska gospodarska komora
Tvrtka Biovega i Hrvatska gospodarska komora 19. svibnja organiziraju poslovni forum s ciljem pregleda aktualnih trendova i sagledavanja potencijala poslovanja na tržištu organskih proizvoda u Hrvatskoj.S obzirom na izazove s kojima se svakodnevno ...
Lokacija
HGK, Nova cesta 3
Zagreb