Analiza potreba za obrazovanjem u malom i srednjem gospodarstvu

Kako bi se utvrdilo razumijevanje i razina poduzetničkih vještina i znanja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva potpisalo je u srpnju 2008. godine s Hrvatskom gospodarskom komorom Ugovor o suradnji na projektu izrade analize obrazovnih potreba u malom gospodarstvu s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama. Pilot istraživanje provedeno je 2009. godina, a ugovor  je potpisan do 2011. godine, nakon tog razdoblja istraživanje je nastavljeno uz potpuno financiranje od strane Komore.

Hrvatska gospodarska komora odabrana je za provoditelja  istraživanja potreba za obrazovanjem i usavršavanjem u malim i srednjim poduzećima u okviru regionalnog istraživanja koje se provodilo u  suradnji s Regionalnim  centrom za razvoj poduzetničkih kompetencije (SEECEL) u studenom 2011 godine. U istraživanju je sudjelovalo osam zemalja (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Turska i Hrvatska), a rezultati komparativne analize bit će promoviranu u listopadu  2012. godine. Upitnik koji se koristio u istraživanju nastao je na osnovu upitnika koj Komora koristi od 2009. godine u nacionalnom istraživanju.
U nastojanju da što kvalitetnije iskoristimo rezultate regionalnog istraživanja, za područje Republike Hrvatske napravili smo detaljnu analizu, a sažetak se nalazi ovdje.

Prezentacija rezultata istraživanja potreba za obrazovanje i usavršavanjem u malim i srednjim poduzećima i obrtima, održana je 24. studenog 2011. godine u prostorijama Hrvatske obrtničke komore. Uvodno je Zdenka Peternel pročelnica Ureda predsjenika HGK i direktorica Odjel za razvoj ljudskih potencijala naglasila važnost stalnog ulaganja u zaposlenike u kontekstu postizanja konkurentnosti, te naglasila europsku dimenziju s obzirom na skoro članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Rezultate istaživanja predstavila je Vesna Štefica. Pomoćnica direktorice Odjela, te voditeljica projekta, te istaknula da srećom nije bilo drastičnih smanjivanja sredstava koja se ulažu u zaposlenike, te pozvala mala i srednja poduzeća i obrte da u što većoj mjeri koriste mogućnosti koje im se pružaju u okviru projekta Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva „Obrazovanje za poduzetništvo“jer nakon ulaska Hrvatske u EU takve dobre mogućnosti bit će svedene na minimum. Zaključno su iznesene preporuke za poboljšanje programa koje provodi MINGORP, te zamolba Ministartvu znanosti, obrazovanja i športa da pod hitno uvede poduzetničke vještine u sve razine i oblike obrazovanja.