Vaučer Moj EU-projekt
Ciljevi projekta

Hrvatskim tvrtkama pružiti direktnu financijsku potporu.

Natječaj za vaučere namijenjen je svim hrvatskim tvrtkama koje planiraju prijaviti svoje projekte za sufinanciranje iz određenih fondova EU.

Namjena vaučera je izrada prijavne dokumentacije koja podrazumijeva izradu poslovnog plana/investicijske studije, pripremu prijavnih obrazaca i/ili prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i raspisanim natječajem od strane nadležnog tijela.

 

Hrvatska gospodarska komora i u 2016. godini nastavlja s provedbom projekta vaučera "Moj EU-projekt" kojim se gospodarstvenicima dodjeljuje  izravna financijska potpora za izradu prijavne dokumentacije za EU projekte. 

Na natječaje u okviru usluge se mogu prijaviti članice HGK s najmanje jednim zaposlenim te s podmirenim poreznim obvezama i obvezama prema zaposlenicima te tvrtke koje nisu u poteškoćama, u postupku stečaja ili u procesu predstečajne nagodbe.

Vaučeri se isključivo mogu iskoristiti za izradu poslovnog plana, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Prijavitelj je dužan ispuniti prijavni obrazac, koji ćemo objaviti uz svaki pojedini natječaj.

Uslugu izrade prijavne dokumentacije treba pružiti isključivo pravna osoba registrirana za savjetovanje u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem što znači da oni jedino mogu biti prihvatljivi pružatelji usluga. Dodatni kriterij je registracija pružatelja usluga u Bazi EU projekata poslovnih savjetnika pri HGK, gdje pružatelj usluge mora imati evidentiran najmanje jedan ugovoreni projekt.

U prvom natječaju, Komora je sufinancirala pripremu dokumentacije za projekte s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosila je 350.000 kuna, a vrijednost vaučera po tvrtki bila je 10.000 kuna.

Drugim natječajem, čija je vrijednost iznosila 300.000 kuna, sufinancirala se izrada projektne dokumentacije za prijavu na natječaje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, konkretno poziva referentnih brojeva 3d1.1.1., 3d1.1.2 i KK.03.2.1.04.

Treći natječaj za dodjelu vaučera za projekte sufinancirane iz Europkog fonda za pomorstvo i ribarstvo zatvoren je 29. veljače 2016. Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosila je 150.000 kuna.

Četvrti po redu natječaj HGK za dodjelu vaučera za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za prijavu na natječaje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, konkretno poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ zatvoren je 18. srpnja 2016. godine. 

 

Kontakti
Danijela Pečevski
Viša stručna suradnica
Tel: 01/4561 652
Fax: 01/4828 379
dpecevski@hgk.hr
Hrvatska gospodarska komora, Sektor za međunarodne poslove
Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb
Prateći dokumenti