Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
03.08.2011
15.07.2011. - Hrvatski sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji Hrvatski je Sabor na 23. sjednici održanoj 15. srpnja 2011. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojeg je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izmjenama i dopunama Zakona omogućava se smanjenje broja provedbenih prostornih planova i olakšava se financiranje njihove izrade, te omogućava izravno financiranje planiranja i uređenja građevinskog zemljišta njegovom vlasniku. Također, skraćuje se procedura izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, akata za građenje i uporabu građevina, te njihovih izmjena i/ili dopuna. Zakon propisuje i dodatne uvjete za etažiranje turističkih građevina namijenjenih isključivo smještaju, kao što su vile i druge građevine u kojima osim apartmana nema drugih sadržaja, u području ugostiteljsko-turističke namjene T1 i T2 izvan naselja. Ovim izmjenama jasnije se i preciznije definira postupak etažiranja te se postiže da se etažiranjem ne promijeni namjena građevina. U tom smislu temeljem ugovora između vlasnika etažiranog djela i tvrtke koja upravlja naseljem etažirana nekretnina koristila bi se sukladno svojoj namjeni i kada u njoj ne bi boravio vlasnik. Također, više se ne propisuje zabrana planiranja i gradnje građevina namijenjenih za iskorištavanje snage Sunca u zaštićenom obalnom području mora. Preneseno s web stranica MZOPUG-a.