Područja aktivnosti Komore
Informacije po područjima gospodarske djelatnosti
Kontakti
Berislav Božanović
Predsjednik Zajednice
Linguapax škola za strane jezike
Valnea Bressan
Zamjenik predsjednika Zajednice
LUČ - obrt za prevođenje i poduku
Lenka Radišić
Poslovni tajnik Zajednice
Tel: 01 456-1637
Fax: 01 482-8380
lradisic@hgk.hr
Hrvatska gospodarska komora, Odjel za razvoj ljudskih potencijala
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb