Najave
 
Možda ste propustili...
 
Područja aktivnosti Komore
Informacije po područjima gospodarske djelatnosti
Kontakti
prof. dr. sc. Stjepan Car,dipl. Ing.
predsjednik Udruženja
Končar - Institut za elektrotehniku d.d.
mr. sc. Dragan Sabljić, dipl. ing.
zamjenik predsjednika i dopredsjednik Udruženja
ZIK d.o.o.
mr. sc. Mihaela Zamolo, dipl. ing. građ.
dopredsjednik Udruženja
Institut IGH d.d.
mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.
dopredsjednik Udruženja
Centar za vozila Hrvatske d.d.
Ivo Delonga, dipl. ing.
dopredsjednik Udruženja
Euroinspekt - Croatiakontrola d.o.o.
Željko Bunjevac, dipl. oec.
dopredsjednik Udruženja
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Sanja Mihelić, dipl. oec.
Poslovni tajnik Udruženja
Tel: 01 4561 650
Fax: 01 4561 614
smihelic@hgk.hr
Centar za kvalitetu HGK
Rooseveltov trg 2, Zagreb

Publikacije