Održana 2. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Rijeka

Vrijeme održavanja: 01.12.2016.   /   Rok prijave: 30.11.2016.

Županijska komora Rijeka održala je 1. prosinca drugu sjednica svojega Gospodarskoga vijeća, kojoj su, uz vijećnike i čelne ljude strukovnih skupina ŽK Rijeka, nazočili zamjenik župana Mark Boras Mandić, potpredsjednik županijske Obrtničke komore Darko Sertić, predstavnik gradonačelnika Rijeke Andrija Vitezić, predstavnica Porezne uprave Rijeka Višnja Felker te novinari. Nazočne je pozdravio predsjednik Komore prof. dr. sc. Vidoje Vujić.

Direktorica HGK ŽK Rijeka Vita Dujmović i savjetnik Zlatko Mičetić izvijestili su prisutne da je HGK ŽK Rijeka, s ciljem olakšavanja poslovanja trgovačkih društava, izradila prijedlog obnavljanja i objedinjavanje katastra i zemljišnih knjiga koji je upućen nadležnim ministarstvima, a o njemu je obavijestila i jedinice lokalne samouprave.

Pokrenuta je inicijativa za izmjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom s prijedlogom ukinuća penalizacije gospodarskih subjekata koji nisu u mogućnosti zaposliti osobe s invaliditetom i predloženo je povećanje stimulativnih mjera za one gospodarske subjekte koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

ŽK Rijeka zatražila je i da se ukinu ili znatno smanje naknade za obvezujuća mišljenja Porezne uprave i preuredi domena "prethodnog razgovora" na način da bude dovoljno savjetodavan za poduzetnike kako bi na taj način otpala potreba za traženjem obvezujućih mišljenja.

porezna1.jpg 

Reforma poreznog sustava, važna, udarna tema, odnosno utjecaj porezne reforme na hrvatsko gospodarstvo predstavio je Ivan Idžojtić, porezni savjetnik, naglasivši glavnim ciljem strukturnih politika u 2016. i 2017. godini: povećanje održivosti javnog duga opće države i poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanja. S obzirom da se hrvatski porezni sustav temelji na oporezivanju potrošnje uz znatno intenzivnije oporezivanje dohodaka od rada u odnosu na dohotke od kapitala i tek neznatno oporezivanje imovine, stvara se konstanta našeg poreznog sustava– regresivnost, odnosno nepovoljni socijalni učinci. Dominantni porezni prihodi nastaju od onih poreza koji ne ovise izravno o poreznoj snazi platitelja, pa ih je tako više od 70% prikupljeno iz PDV-a i trošarina, oko 25% čine izravni porezi, a gotovo beznačajni porezni prihodi su iz poreza na imovinu.

Idžojtić je predstavio niz instrumenata reforme poreznog sustava Republike Hrvatske. Od sada će se odvajati porezni obveznici s prihodom do 3 milijuna kuna, tzv. Mikro poduzetnike kojih ima 116.000 - 120.000, od onih s više od preko tri milijuna kuna prihoda, kojih je 18.000 i zapošljavaju 422.238 zaposlenika te ostvaruju 35 posto prihoda hrvatskog gospodarstva. Za mikro poduzetnike uvedene dvije značajne novine, snižena porezna stopa i novčano načelo u utvrđivanju porezne osnovice. Podsjetimo obračunsko načelo ravna se prema sadržaju godišnjih financijskih izvješća, dok je primjena novčanog načela u poreznim odnosima uvelike prihvatljivija, porezi se plaćaju u novcu stoga svi nerealizirani gubici ili dobici neće činiti poreznu obvezu.

Značajan udio porezne reforme je i povećanje osobnog odbitka sa 2.600 na 3.800 kuna, porezne stope od 12%, 25% i 40% se ukidaju i uvode nove od 24% i 36%. Osnovica za odbitak za djecu i uzdržavane članove obitelji iznosit će 2.500 kuna. Od zemalja članica EU Hrvatska ima jednu od najvećih stopa PDV-a. Ministarstvo financija s kojim je na Poreznoj reformi surađivao i stvarao i gospodin Idžojtić, ukinuti će procjenu porezne osnovice ovisno o računovodstvenoj politici naknadnog vrednovanja nekretnina u poslovnim knjigama prodavatelja i oslobođenje kod stjecanja prve nekretnine radi rješavanja stambenog pitanja gdje se očekuje smanjenje porezne stope sa 5% na 4%. 

Načelno, novim poreznim Zakonom ispravlja se sljedeće: ako je naknada iz isprave o stjecanju bila niža od naknade koja se može postići na tržištu, a prodavatelj nekretnine je poduzetnik ili druga osoba obveznik poreza na dobit koja vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu, tržišnom vrijednošću kao osnovicom poreza na promet nekretnina smatralo se fer vrijednost nekretnine priznati u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama u trenutku nastanka porezne obveze.

Na proširenoj sjednici članovima Gospodarskog vijeća podnesen je izvještaj o dobitnicima nagrada i priznanja HGK ŽK Rijeka, koja će se dodijeliti na svečanosti dana 5. prosinca u HKD u Rijeci.

Kontakti

  • Vita Dujmović Direktorica ŽK Rijeka Tel: +385 51 209 147 Email: vdujmovic@hgk.hr